Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Stacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

test sprawności fizycznej

| Krzysztof Łącki

Ważna informacja:

w indywidulanych kontach kandydata w systemie IRK znajdziecie Państwo wiadomość, w której podano link pod którym należy sprawdzić wyznaczony termin testu sprawności fizycznej.

Przypominamy, że do testu sprawności będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które:
- wniosły opłatę rekrutacyjną
- przed wejściem na test okażą oryginał zaświadczenia lekarskiego o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Konieczne jest również okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

 

Wszystkim życzymy powodzenia!

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egazminu sprawnościowego

| Krzysztof Łącki

W indywidualnym koncie kandydata w IRK w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjne", w sekcji "Dokumenty i dalsze kroki" (na dole zgłoszenia) znajdziecie do pobrania wzór zaświadczenia lekarskiego o zdolności do przystąpienia do egazminu sprawnościowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Kopię (skan) zaświadczenia należy wczytać do IRK do formularza "Zaświadczenie lekarskie (...).

Oryginał zaświadczenia należy przedstawić przed wejściem na egzamin sprawnościowy - bez dopełnienia tej formalności nie będzie możliwe przystąpienie do egazminu.

Status opłaty rekrutacyjnej

| Justyna Buta

Szanowni kandydaci, z uwagi na przebywanie na izolacji domowej osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie wpłat rekrutacyjnych, w systemie IRK status chwilowo będzie widoczny jako "oczekuje".

Proszę się niedenerwować, wpłaty na konto Uczelni dostarczane są bez zmian, jednak w systemie IRK zostaną zatwierdzone z kilkudniowym opóźnieniem.

Zdjęcie

| Justyna Buta

!!! Drogi kandydacie, zanim wstawisz do swojego profilu zdjęcie, prosimy abyś się zapoznał z wymaganiami dotyczącymi zdjęć.

 

Pełny opis wraz z przykładami możesz znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego.
Oto one:

 

 • Uwagi techniczne

  • Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie wykadrowanie go w systemie.
  • Jeśli zasady przyjęcia na studia wymagają dostarczenia papierowego zdjęcia, to powinno być ono identyczne z przesłaną wersją elektroniczną.
 • Ogólne informacje

  • zdjęcie powinno być aktualne,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie ciebie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę,
  • zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
 • Okulary i soczewki kontaktowe

  • Jeśli nosisz okulary korekcyjne — możesz zrobić zdjęcie w okularach. Twoje oczy muszą być dobrze widoczne, a na zdjęciu nie może być odblasków na skutek odbicia światła od szkieł.  Aby uniknąć ewentualnych problemów, lepiej zrobić zdjęcie bez okularów.
  • Jeśli nosisz soczewki kontaktowe — możesz zrobić zdjęcie w soczewkach, o ile nie zmieniają one Twojego naturalnego kształtu i koloru oczu.
  • jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku — możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Pamiętaj, aby do zdjęcia dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Nakrycie głowy

  • Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Wtedy do zdjęcia dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej. Pamiętaj, że musi to być wspólnota, która jest zarejestrowana w Polsce.
  • Cały owal twarzy oraz linii uszu musi być odsłonięty.
 • Wygląd twarzy na zdjęciu

  • twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, głowa nie może być przekrzywiona,
  • zdjęcie powinno przedstawiać widoczny owal twarzy, bez półprofilu,
  • musisz mieć naturalny wygląd twarzy, zamknięte usta oraz całkowicie widoczne brwi,
  • fryzura na zdjęciu może wystawać poza obrys zdjęcia,
  • oczy muszą być naturalnie otwarte, widoczne wraz ze źrenicami (na przykład nie mogą być zakryte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
  • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych "czerwonych oczu",
  • uszy nie muszą być widoczne.
 • Tło i oświetlenie zdjęcia

  • białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,
  • zdjęcie musi pokazywać jedynie osobę, która jest fotografowana,
  • twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach oraz cienie na twarzy).
 • Ostrość, kontrast i jakość zdjęcia

  • zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast,
  • kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła),
  • zdjęcie powinno zostać wykonane w neutralnej kolorystyce i odpowiedniej rozpiętości tonalnej (nie może być ani za jasne, ani za ciemne),
  • jeśli przesyłasz skan zdjęcia papierowego, to nie może mieć ono załamań ani innych uszkodzeń powierzchni,
  • zdjęcie musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 • Biżuteria

  • Jeśli nosisz biżuterię — możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Aby uniknąć ewentualnych problemów, lepiej zrobić zdjęcie bez biżuterii.
  • Jeśli usunięcie biżuterii mogłoby spowodować uszkodzenie uszu lub twarzy — możesz zrobić zdjęcie w biżuterii, nawet jeśli zasłania owal twarzy lub zaburza tło.

Przynależność do Wojskowej Komendy Uzupełnień

| Justyna Buta

Uwaga!

W celu wydrukowania podania konieczne jest wpisanie przynależności do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Przynależność jest zależna od Twojego miejsca zameldowania. Jeżeli masz problem z jej ustaleniem, zadzwoń do dowolnej WKU i zapytaj o przynależność.

wymagane dokumenty

| Krzysztof Łącki

Uwaga:

 1. Jedynym bezwzględnie wymaganym dokumentem jaki musicie wysłać do SGSP przed wstępnym zakwalifikowaniem na studia jest podanie do Rektora-Komendanta. Dokument należy wygenerować po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego (sposób przedstawiono w filmie "złożenie zgłoszenia rekrutacyjnego"), wydrukować, własnoręcznie podpisać i przesłać na adres korespondencyjny SGSP.
 2. Prosimy o wczytywanie do systemu IRK plików zawierających zeskanowane świadectwa maturalne. Wczytanie skanu świadectwa maturalnego do systemu IRK zastępuje dostarczenie do SGSP kserokopii świadectwa dojrzałości. Osoby, które nie mają jeszcze ww. świadectw pliki uzupełnią bezzwłocznie po ich otrzymaniu.
 3. Jako dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej będzie uznawany zapis na Państwa koncie IRK potwierdzający jej uregulowanie - jest to operacja zautomatyzowana. Pańswo będziecie infomcje tą widzieć również w swoim koncie indywidualnym.
 4. Wczytanie zdjęcia do systemu IRK zastępuje konieczność dostarczenia fotografii w dalszym etapie rekrutacji.
 5. Na miesiąc przed rozpoczęciem testów sprawności fizycznej i egzaminu z pływania udostępnimy wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego, którego oryginał należy dostarczyć do SGSP w dniu przystąpienia do ww. egzaminu.

W razie wątpliwości prosimy jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

Dane dotyczące służby wojskowej

| Krzysztof Łącki

Szanowni Państwo,

ze względu na istniejące ograniczenia, które utrudniały rejestrację na studia dla strażaków w służbie kandydackiej osobom, które nie brały jeszcze udziału w kwalifikacji wojskowej lub nie podlegają temu obowiązkowi, wprowadziliśmy dodatkowe pytanie w ankiecie: "Ankieta osobowa dla kandydatów na studia dla strażaków w służbie kandydackiej". Dokonaliśmy też zmian w parametrach systemu IRK oraz we wzorze podania.

Osoby, które nie brały jeszcze udziału w kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które nie podlegają obowiązkowi kwalifikacji wojskowej wypełniają dane dot. służby wojskowej zgodnie ze stanem faktycznym. Kluczową jest odpowiedź na pytanie "Stosunek do służby wojskowej" w ankiecie osobowej o której mowa powyżej.

Osoby, które złożyły zgłoszenie i wygenerowały już podania nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań.

 

Dziękujemy i zapraszamy

Rozpoczynamy rekrutację!

| Justyna Buta

 

Szanowni Kandydaci!

 

Już 5 kwietnia rozpoczniemy rekrutację na najbardziej pożądane studia z naszej oferty - studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji: WARUNKI

Zapisy na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w słuzbie kandydackiej potrwają do 28 maja.

 

Wkrótce uruchomimy rekrutację na pozostałe rodzaje studiów, zapraszamy do zapoznania się z ofertą: REKRUTACJA 2021/2022

Ogólne

START!

| Justyna Buta

 

Witamy w Internetowej Rekrutacji Kandydatów!

 

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie dołączyła do grona Uczelni przeprowadzających proces rekrutacji w trybie on-line.

Priorytetem jest bezpieczne i komfortowe przejście przez procedurę rekrutacji na studia.

 

Zapraszamy!